pw. św. Jana Nepomucena Brenna

 
Autor: strona internetowa parafii
 
Autor: strona internetowa parafii
Autor: M.Czapliński
Autor: internet
 
 

Miejscowość: Brenna
Wyznanie: Katolicki
Adres: 43-438 Brenna Leśnica 118

Krótka historia:
W roku 1834 została zbudowana z kamieni rzecznych kaplica pw św. Jana Nepomucena. Kaplica mogła pomieścić około 40 osób. Mszę św. odprawiano w niej 4 razy w roku.
W roku 1929 z polecenia ks. Proboszcza Jana Skuliny rozebrano starą kaplicę i z upoważnienia Kurii Diecezjalnej w Katowicach przeprowadzono zbiórkę na pokrycie kosztów nowej kaplicy. Budowę rozpoczął ówczesny proboszcz parafii Brenna Jan Skulina, a po jego przejściu na emeryturę kontynuował nowy proboszcz ks. Rudolf Juroszek.
Pierwsza msza święta odprawiona została 28 listopada 1937 r. i w tym dniu ks. proboszcz Rudolf Juroszek poświęcił (modo private) nową kaplicę. Natomiast uroczystego poświęcenia dokonał emerytowany proboszcz parafii Brenna ks. Jan Skulina, w asyście ks. proboszcza Rudolfa Juroszka i ks. profesora Jerzego Juroszka z Orłowej dnia 22 maja 1938 roku.
Pierwszy stały duszpasterz przybył do Brennej Leśnicy 24 czerwca 1960 r. Był nim ks. Leon Roter. Od 25 czerwca 1960 r. była codziennie odprawiana msza święta.
Parafia została erygowana 29 stycznia 1981 roku

Proboszczowie:
Ks. Leon Roter 1960 - 1973,
Ks. Stanisław Płaza 1973 - 1988,
Ks. Jan Wiśniowski 1988 - 1996,
Ks. Wiesław Kondziołka 1996 - 2010,
Ks. Andrzej Filapek 2010 - nadal.

Godziny nabożeństw:
- poniedziałki: 6.45;
- wtorki: 6.45;
- środy: 17.00;
- czwartki: 6.45;
- piątki: 17.00;
- soboty: 8.00,
- soboty - msza niedzielna: 17.00;
- niedziele i święta: 8.00, 10.00, 17.00;

Kontakt:
tel. 338536660
e-mail: jannepomucenlesnica@gmail.com